De 4 mythes van een vormloze relatie

 

“Hoe gaat het met je vriend?” vraagt een collega. Zij bedoelt de mooie man met wie ik al enkele maanden veel tijd spendeer. Af en toe mompel ik “m’n lief” als ik het over hem heb, nog minder vaak heb ik het over “mijn vriend”. Want ten eerste is hij niet vàn mij en ten tweede heeft hij ook gewoon een naam. Dat ik een tijdje terug een date had met een andere mooie man, heb ik haar niet verteld. Hij weet dat wel. Vandaag spirosofeer ik over de mythes omtrent een vormloze relatie. Want ik zit momenteel in zo’n hokjesvrije relatie zonder regels. Of ja, er is één regel. Maar daarover later meer.

Mythe #1: Iedereen kan een vormloze relatie hebben

WRONG! Laat ik vooropstellen dat er net zoveel verschillende soorten mensen zijn als relatievormen. Er is dus niet één relatievorm voor álle mensen; net zo min als dat er één perfect dieet is (off topic: bekijk deze toffe TED-talk van dr. Eran Seagal). Wetenschappers weten echter wel meer van het collectief af dan van het individu, waardoor het gemakkelijker is om ons te laten leiden door zwart/wit termen als monogamie en polyamorie. Bij deze verklap ik je: er is een heel spectrum dat daar nog tussen- en buiten ligt. Zelfs binnen monogame relaties bestaat er nog veel diversiteit. Zo sprak ik deze week een vrouw die een monogame relatie heeft met een man die vanuit zijn geloof besluit wanneer zij het huis uit mag om met vriendinnen af te spreken en er bij elk mannelijk bezoek bij wil zijn, ook als ze een-op-een met haar broer wil afspreken.  Bij een andere monogame relatie is het zo dat de zij soms maanden achtereen alleen op reis gaat zonder iets van zich te laten horen, terwijl hij gelukzalig geniet van zijn vrije tijd. Dat zou in die eerstgenoemde relatie dus geen mogelijkheid zijn!

Vandaag spreek ik niet over monogamie, maar over de vrijheid van een vormloze relatie. Of je die in het hokje niet-monogaam of monogaam plaatst, maakt eigenlijk niet zoveel uit.

main-qimg-42cb5ad28421a2df334f5e7edfd40023

Mythe #2: Een vormloze relatie is hetzelfde als een open relatie

Via via ken je er vast wel ‘zo eentje’: iemand die een open relatie heeft. Vaak sudderde die relatie al jaren voort (en was de seks ver te zoeken), waardoor één van de twee opperde op om de relatie te openen. Kortgezegd, de een kwam liefde en seks tekort en wilde dat buiten de deur zoeken. Als het puur lichamelijk is, is het maar de vraag of het persoonlijke tekort van die persoon opgelost kan worden met een andere sekspartner (of twee). Want – vraag ik me af – als iemand een diepe leegte niet zelf kan opvullen, hoe kan een ander die dan oplossen? Biologisch antroposoof Helen Fisher legt de twee vormen van een open relatie uit: swingers (seks) & polyamorous (liefde). Dat beide vormen nèt als monogamie nog veel regels kennen word in onderstaand filmpje duidelijk:

Een vormloze relatie is niet het equivalent van een open relatie. In tegenstelling tot open relaties gaat het bij een vormloze relatie veel minder om seksuele vrijheid en persoonlijke regels, maar juist om individuele vrijheid en zelfontwikkeling. Het is dan ook vooral een relatie waarbij men ‘voorbij het relatiedenken kan denken’ (zoals Jan Geurts in zijn boek ‘Verslaafd aan Liefde’ beschrijft): “Het enige dat verandert is dat de relatie niet meer het belangrijkste doel in je leven is, maar een hulpmiddel op het spirituele pad.” (blz. 156) Kort gezegd: de relatie an sich staat niet meer voorop in een vormloze relatie, maar de persoonlijke levenszoektocht van twee individuen. De relatie dient slechts als hulpmiddel voor innerlijke groei. Want zeg nou eerlijk: hoe leer je het beste omgaan met jaloezie? Door een relatie aan te gaan natuurlijk!

Conclusie: binnen een open relatie (swingers en/of polyamoreus) is er nog steeds dezelfde relatie-bubbel als binnen een monogame relatie. Dat betekent dat er nog steeds regels zijn gevormd door onverwerkte angsten. Binnen een vormloze relatie is die bubbel er niet (of doorgeprikt) en ligt het lijstje met regels in de prullenbak. De angsten daarentegen, liggen uitgespreid op de keukentafel.

Mythe #3: Regels zijn heel belangrijk in een vormloze relatie

Als het gaat om seks is er een groot verschil tussen de traditionele open relatie en de vormloze, regelvrije relatie. Binnen een open relatie spreekt men vaak duidelijk naar elkaar uit dat de partners en diens relatie op één staan. Zo kunnen affaires de huidige relatie niet bedreigen. Bij verliefdheid met een ander kan de huidige partner bijvoorbeeld eisen dat het contact verbroken zal worden. Regels zijn de leidraad binnen een open, niet-monogame relatie. Regels zijn echter ook de leidraad binnen een monogame relatie. Het voordeel van een monogame relatie is dat deze regels vaak maatschappelijk bepaald zijn. Zo zal de meerderheid zeggen dat “vreemdgaan slecht is” en dat alleen op vakantie gaan en het gezin achterlaten een “no-go” is. Maar – vraag ik me hardop af – waarom hebben wij, mensen, regels nodig? Om onze eigen angsten niet onder ogen te durven zien? Om het gevoel van controle vast te houden in een onvoorspelbaar leven?

Dit is een groot verschil met de vormloze relatie, waarin geen regels zijn. Beide individuen kiezen er bewust voor om elke keer weer in vrijheid te ontmoeten, wetende dat de ander verliefd kan en mag worden op een ander. De angst is er wel, maar beiden weten dat deze niet reëel is en een illusionair bedenksel van het ego en het brein. “Simulaties,” noemde een vriendin het vandaag. “Simulaties in simulaties in simulaties…”

Als angsten niet reëel zijn, wat is dan wel de realiteit? Hard, cold fact: onze droompartner zal ons verlaten. Of jij hem/haar. Niemand gaat namelijk op hetzelfde moment, hand-in-hand dood. En de kans is groot dat de een op den duur toch een ander zal  vinden als blijkt dat die droompartner toch niet zo perfect is. Word je daar boos of verdrietig van? Niet nodig! Jan Geurts, stelt je op blz 167 van zijn boek gerust: “Relaties zijn – net als alles wat bestaat – van nature veranderlijk. Alles wat bestaat verandert altijd in iets anders. Nooit is er iets wat verandert in niets. Altijd verdwijnt iets door te veranderen in iets anders. (…) Onbekenden veranderen in vrienden of geliefden. Wat je beschouwt als je ‘zelf’ verandert voortdurend na elke ervaring. Kortom, alles verandert altijd, dus ook relaties. Lijden ontstaat als je je daartegen verzet. Daarom kun je veel beter ophouden met je vast te klampen aan je liefje als aan een moederborst of een vaderhand. Laat los en verander mee met de eeuwige stroom van verandering. Ontdek dat je je veilig kunt voelen in die constante stroom van veranderingen, veilig in je voortdurend veranderende zelfbeeld, zodra je je er niet meer aan vastklampt, zodra je je er niet meer mee identificeert, zodra je kunt waarnemen met oordeelvrij gewaarzijn en onvoorwaardelijke liefde. Of je nu bij elkaar blijft of niet: je relatiecrisis is als het stukbreken van de schaal die je vrijheid en je liefde altijd heeft bekneld en belemmerd. Dus hou op met je lijmpogingen, stop met het amputeren van jezelf en het manipuleren van de ander om die ‘veilige’ schaal te herstellen. Ga leven, ga liefhebben, ontdek de innerlijke veiligheid die altijd al bij je was en waar je tot nu toe altijd angstig voor weggelopen bent. Omhels die angst, want het is de deur naar je natuurlijke staat van zijn.”

Banaal gezegd gaat het in een vormloze relatie dus niet om de angst om elkaar te verliezen, een angst die wel vaak vooropstaat in een monogame of open relatie. Het gaat over wederzijds respect & acceptatie dat de ander doet wat voor hem of haar nodig is. Zelfs als dat betekent dat diegene zijn liefde daarvoor moet uiten aan een ander. Een vriendin die zelf in een monogame relatie zit, zei over mijn relatie: “Jullie relatie is dus ook meer een zeer intieme vriendschap dan een vastomlijnd samenzijn.”

Persoonlijk voorbeeld. In mijn jeugd heb ik vaak het gevoel gehad dat ik niet gehoord of gezien werd. Ik voelde me geregeld in de steek gelaten. Dit is mijn eigen projectie op de situatie en niemand is hier schuldig aan. Echter zijn bindingsangst en verlatingsangst hierdoor terugkomende thema’s in mijn liefdesrelaties. Ik koos daarom voor monogame relaties die mijn angst bevestigde. Toen ontmoette ik een vrijgevochten type die ik niet kon ‘manipuleren’ met mijn bindingsangst. Ik vertelde hem over mijn zoektocht naar een vormloze relatie en hij ging daarin mee. Vrij letterlijk, aangezien hij een paar weken later met een ander seks had. In een monogame relatie was dit een groot probleem geweest. In een vormloze relatie niet. Waar hij zich bevrijd maar ook schuldig voelde, voelde ik me vooral in de steek gelaten. Door uren te praten, vragen te stellen en te luisteren, maar ook te huilen en te reflecteren begrepen we dat deze gevoelens slechts projecties zijn van situaties die ons in het verleden zijn overkomen. Hij (h)erkende zijn schuldgevoelens tegenover jaloerse ex-vriendinnen, ik (h)erkende mijn kinderlijke angsten. Zijn seksuele escapade hielp ons dus om bepaalde elementen van onszelf beter te begrijpen.

Beweer ik nu dat vreemdgaan prima is? Ehhh, ja en nee. Vreemdgaan in een monogame relatie zonder het te vertellen is natuurlijk gewoon liegen. Maar in een vormloze relatie zijn er geen regels. Seks met een ander is dus geen vreemdgaan omdat de regel ‘niet vreemdgaan’ er simpelweg niet is.

Mythe #4 – Geen regels? Lang leve de vrijheid!

Let’s talk about rules. We zijn allemaal mensen en we kunnen ons stuk voor stuk gekwetst voelen. In zowel een monogame als niet-monogame relatie komt dit vaak door  verwachtingen of zelfopgelegde regels over hoe wij wensen dat de ander is. Vaak worden die gevoelens als een probleem ervaren, terwijl ze – wederom volgens Jan Geurts – juist een opening kunnen zijn voor spirituele groei. Misschien herken je wat hij op bladzijde 160 van zijn boek schrijft: ‘Zij miskent mij, hij verwijt mij, zij zou dit anders moeten doen, hij zou daarmee op moeten houden, zij waardeert mij niet, hij communiceert niet, zij neemt mij niet zoals ik ben, zij moet mijn grenzen respecteren, hij moet zijn gevoelens gaan uiten.’ Die ander is natuurlijk helemaal niet bezig met het niet respecteren van jouw grenzen. Maar toch identificeer je jezelf met jouw eigen projecties van hem/haar: ‘Ik voél me boos op jou’ transformeert in ‘Ik bén boos op jou’. Dit verandert in: ‘Jíj hebt iets fout gedaan & jij moét veranderen’. Tja… zo werkt het dus helaas niet.

“Het is niet jouw taak om mij te begrijpen. Dat is mijn taak” – Byron Katie

Binnen een vormloze relatie zijn deze angsten er ook! Wat ik heb gemerkt is dat ze zelfs meer aan de oppervlakte komen dan bij een monogame relatie, waarin ik deze angsten vaak onderdrukte. Er is namelijk maar één regel binnen mijn vormloze relatie: open communicatie. En dat kost tijd. Dus als je ook een vormloze relatie wil aangaan: vergeet dan die urenlange hang-sessies voor de televisie en vervang ze door urenlange praat- en knuffelsessies. En emotionele uitbarstingen, die krijg je er gratis bij. Maar een hoop vrijheid, zelfinzichten en liefde krijg je er voor terug.

“Ik heb als enige regel dat je niet liegt,” zegt mijn angst tegen de jongen die anderen mijn vriendje noemen.
“Maar als ik lieg over iets, omdat ik nog iets moet oplossen binnenin of buiten mezelf, en ik het je pas vertel zodra het is opgelost, dan is het toch niet liegen?” vraagt hij.
“Dan is het verzwijgen,” antwoord ik.
“Maar als jij zegt: niet liegen, dan vormt dat onze relatie toch ook?” vraagt hij.
“Klopt.” Ik denk na. “Het is mijn angst die praat. Er werd vroeger veel tegen me gelogen door mijn vader,” Hij knikt en lacht.
“Weet je, laat die regel ook maar zitten,” zeg ik. “Slaat natuurlijk nergens op. Want ik kan en wil jou helemaal niet veranderen. Ik ga er zelf intern wel mee aan de slag.”

• Wat voor soort relatie heb jij?
• Heb je daar bewust voor gekozen?
• Welke regels zijn voor jou en jouw partner belangrijk?

 

4 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s